Styrräntan som väntat oförändrad

I dag kom det inte helt oväntade beskedet - att riksbankens direktion återigen beslutat att lämna styrräntan oförändrad på två procent. Och motiveringen är i stort sätt densamma som tidigare:

Återigen heter det att den underliggande inflationen, som bl a undantar räntekostnader, på ett par års sikt kommer att vara i linje med riksbanken inflations. Men att de under en rätt lång period kommer att vara lägre än så. Men det sätter sig alltså riksbanken över och det är det dövörat som gäller när AMS, konjunktur och regeringens ministrar tycker att en räntesänkning kan behövas för få lite fler jobb och bättre fart på ekonomin.

Men vad riksbanken avstår i från det hjälper bolåneinstituten till med. I dag kom det återigen besked om sänktningar bundna lån. Tvåårsräntan är nu nere på 3,05 procent och femårsräntan sänks till 3,85 procent. Motiveringen är sjunkande marknadsräntor, vilket i sin tur delvis är ett tecken på konjunkturutvecklingen är mer osäker än tidigare. Något som även riksbanken nu konstaterar och gör därför en, som heter, marginell nedrevidering av tillväxten i år och nästa år. Och den utveckling skulle fortsätta , då gläntar riksbanken också på dörren för en lägre styrränta.

Christer Hillbom