Ingen flytt ger öppen vård

Det blir ingen flytt till Kristinehamn för delar av den psykiatriska vården på Centralsjukhuset i Karlstad. Problem att rekrytera personal har satt stopp för flytten, som skulle skett i maj.
Istället kommer Landstinget satsa på att förstärka öppenvården i länet. Länsverksamhetschefen Kristina Lange Carlsson säger till Radio Värmland att hon ser det som en möjlighet att utveckla vården, bland annat ska det i höst finnas en mobil enhet som kan stå till förfogande dygnet runt och ge vårdinsatser i hemmet. En av vårdavdelningarna, dagenheten och arbetsterapin kommer som tidigare beslutat att flytta till Klaragården i Karlstad i augusti. Psykiatrins jourmottagning, rådgivningen och en vårdavdelning kommer att flytta till lokaler på Herrhagen i Karlstad i oktober. Det är på grund av att lokalerna på Centralsjukhuset dömts ut av yrkesinspektionen, som verksamheten måste flytta.