Nya uppgifter om kommundirektörs ledarstil

Uppgifterna om att det egentliga skälet bakom Sölvesborgs kommundirektör Östen Mandelholms avhopp är en olämplig ledarstil, får nu ytterligare tyngd.

Östen Mandelholm lämnade sin tjänst på egen begäran på grund av hälsoskäl, och fick ett avgångsvederlag på närmare en miljon kronor.

Lars Åkesson var fram till för en månad sedan ordförande i fackförbundet SKTF:s Sölvesborgsavdelning, och han vittnar om Mandelholms auktoritära ledarskap.

Han bekräftar bland annat att det finns medlemmar som är sjukskrivna och även har slutat på grund av Östen Mandelholm.