Brantingskolan fick fredspris

Skolornas Fredspris, ett pris som belönar skolor för sina insatser mot bland annat mobbning, gick igår till Brantingskolan i Uppsala.

Skolan får nu 35 000 kronor för sitt projekt ”Stop it”, ett projekt som de jobbat med i flera år och som gett goda resultat. Skolornas Fredspris, som delas ut av Emerichfonden, riktar sig till elever och personal i grundskolans årskurs 4-9 och gymnasiet.