"Det saknas pengar för att höja utbildningsivån"

I en analys om vad som behövs i Strängnäs efter att P10 och Hemglass läggs ned har den politiska ledningen i kommunen kommit fram till att utbildningsnivån måste höjas. Men det saknas pengar och kommunen prioriterar inte rätt, menar Gun Lernestad på Lärarnas Riksförbund.

- Vi har för lite pengar i skolan, många elever och få lärare och nu minskar barnkullarna i de lägre årskullarna, så istället för att ha lärarna kvar vill man ta bort dem.

De senaste två åren har utbildningsansvariga inom kommunledningen satsat på att göra betygskriterierna tydligare. Utvecklingsledare Lilian Sjölund har bland annat haft lärarträffar där man diskuterat frågan.

Att Strängnäs har något längre betygsgenomsnitt än riket i snitt beror enligt Gun Lernestad på lärarnas riksförbund inte alls på att lärarna kan för lite om vad som krävs för att få olika betyg.