Gömda flyktingbarn stängs ute från sjukvård

Organisationen Läkare Utan Gränser varnar idag (fredag) för att gömda flyktingbarn inte får tillräcklig tillgång till svensk sjukvård.

I ett pressmeddelande skriver organisationen att det inte bara är apatiska flyktingbarn som får otillräcklig vård. Det gäller också gömda flyktingbarn, och andra barn som saknar giltiga dokument.

I femton månader har Läkare utan gränser förmedlat sjukvård till gömda. Organisationens erfarenheter därifrån är att att vissa barn blivit avvisade på sjukhuset, andra sökte inte vård av rädsla eller på grund av de höga kostnaderna.

– Vissa av de barn vi träffar har tidigare vägrats vård på sjukhus på grund av sin status som papperslösa, andra har tvingats betala 2 000 kronor för att få träffa en läkare eller upp till 9 000 kronor för en operation. Dessutom var många föräldrar alltför rädda för att söka vård för sitt sjuka barn. De fruktade att receptionisten skulle ringa migrationsverket eller polisen, vilket tyvärr också har hänt, säger Mattias Ohlson, ansvarig för Läkare Utan Gränsers vårdförmedling.

Organisationen anser att svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning strider mot FN:s barnkonvention, som ger barn rätt till hälso- och sjukvård och rehabilitering.