Fler flyttar till sommarstugan

Allt fler invånare i länet bosätter sig permanent i sina fritidshus. Sedan 1990 har fler än 50 000 personer i Stockholms län bosatt sig i fritidshus. Det visar ny statistik från SCB.

22 procent av alla de hus i länet som var fritidshus 1990 är nu permanent bebodda.
SCBs statistik visar också att det är i de tre storstadslänen som det är vanligast att människor bosätter sig permanent i fritidshus.