Räddningstjänst manar till försiktighet

Trots ett regnfattigt och snustorrt april kommer Valborgsbrasorna även i år att få välkomna våren.

Men redan på första maj kan ett eldningsförbud bli aktuellt i hela länet om inte regnet kommer.

Bengt Göran Svensson, brandmästare i östra Blekinge, manar till försiktighet och påminner alla som eldar att de har ett ansvar för att elden inte sprider sig.