Barnombudsmannen anser att apatiska barn ska få vård

Barnombudsman Lena Nyberg besöker i dag Härnösand - bland annat för att prata om samhällsfrågor ur ett barnperspektiv.

Samtidigt kommenterar hon den rapport om apatiska flyktingbarn som presenterats i veckan. Hon anser att sjuka barn inte ska avvisas utan få vård.

- Debatten handlar för mycket om asylen, vi måste föra det till att vara en medicinsk fråga och få kompetens kring det och lära oss vad det här är och vad det innebär, säger Lena Nyberg.

- Och den kartläggning som är gjort har sina förtjänster men den bidrar inte i att klargöra någon definition, vilket är förutsättningen egentlingen i den debatt som har varit oavsett om man ska ha individuell prövning eller allmän amnesti.