Försvaret bygger ut skjutfält

Försvaret har planer på att bygga ut Lombens skjutfält i Kalix till en kostnad av tiotals miljoner kronor. I arbetsunderlaget för skjutfältet finns dessutom planer för internationella verksamheter.

Utbyggnaden av Lombens skjutfält i Kalix berör också Grubbnäsuddens läger och Orrträsk skjutfält och kan kosta tiotals miljoner kronor, för mark är dyrt. Här räknar Försvaret med att utbilda den nordiska insatsstyrkan och att de olika förbanden ska samträna innan de sätts in i internationella operationer.

- Det är förändringarna inom Försvaret som skapat behov av större övningsområden för I19 i Boden och det nya artilleriregementet A9, säger stig Palmgren, som är ansvarig för I19:s skjutfält.

Stig Palmgren betonar att utbyggnaden fortfarande är på planeringsstadiet, men han tror att den kan komma igång om tre år och att den på sikt kan ge effekter på sysselsättningen i Kalix.