Regeringen minskar detaljstyrning av Arbetsförmedlingen

2:00 min

I dag fattar regeringen beslut om hur arbetsförmedlingen ska jobba framöver. Detaljstyrningen ska minska och uppdraget att matcha arbetssökande med lediga jobb ska bli tydligare, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Arbetsförmedlingen ska få fyra mål att arbeta med nästa år. Det är matchning, ungdomsarbetslöshet, långtidsarbetslöshet och etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.

– Besluten innebär att vi avreglerar Arbetsförmedlingen så att de som arbetar där kan använda sin professionella kompetens och inte vara detaljstyrda av regeringen, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Uppdraget till Arbetsförmedlingen finns samlat i det regleringsbrev för 2015 som regeringen beslutar om i dag och som Ekot har tagit del av.

Det viktigaste målet är matchningen av arbetslösa till lediga jobb. Här skriver regeringen att verksamheten bättre ska anpassas till arbetsgivares och arbetssökandes enskilda behov.

Regleringsbrevet har minskat till en tredjedel jämfört med förra årets uppdrag som kritiserats bland annat av personal på arbetsförmedlingen.

– De får större frihetsgrad att själva avgöra hur resurserna ska användas för att uppnå målen, säger Ylva Johansson.

Hur kommer det här hjälpa de arbetslösa?

– Det innebär att man kommer bedömma varje individ och vad som ska göras.

Arbetsförmedlingen har fått återkommande kritik inte minst från arbetsgivarhåll för att myndigheten är ineffektiv. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson håller delvis med om det:

– Den kan i alla fall bli väldigt mycket mer effektiv.

Det är Alliansens budget som ligger till grund för regleringsbrevet. Det innebär att anslaget till Arbetsförmedlingen inte höjs lika mycket som regeringen planerat.