Omdömen i grundskolan

Även Danderyds kommun är nu på gång att införa skriftliga omdömen om eleverna i grundskolan.
Kommunstyrelsen i Danderyd föreslår att alla föräldrar och elever ska få skriftliga omdömen en gång per termin vid utvecklingssamtalen. Föräldrarna som inte vill ha omdömena kan avstå. Just möjligheten att avstå är viktig för att Skolverket ska godkänna omdömena. De får heller inte likna betyg. Nacka kommun har haft skriftliga omdömen i grundskolan sen 1999. Danderyds kommunfullmäktige fattar beslut i frågan i maj.