Socialtjänsten anmäld av skola

Lännaskolan i Slite har anmält socialtjänten till Länsstyrelsen för att socialtjänsten inte skött ett barnärende.
Det handlar om en elev på Lännaskolan, som inte klarat skolan på grund av sociala problem. Lännaskolan skriver i anmälan att eleven inte har fått den hjälp av socialtjänsten som dom är skyldiga att ge. Länsstyrelsen väntar nu på uttalande från socialtjänten och har tagit beslut om att utreda fallet.