EG-domstolen avgör byggkonflikt i Vaxholm

Konflikten mellan fackförbundet Byggnads och det lettiska byggföretaget Laval om ett skolbygge i Vaxholm blir en fråga för EG-domstolen.

Den svenska Arbetsdomstolen, AD, har beslutat att be EG-domstolen om ett så kallat förhandsavgörande, eftersom den är osäker på hur lagen ska tolkas.