Utanför arbetslivet i onödan

Alltför många står utanför arbetslivet i onödan, och det är inte rimligt. Det anser Bengt Stjärnsten som är direktör för Försäkringskassan i Gävleborg. Han föreslår nu att länet blir ett pilotlän där förtidspensionärer får fylla luckor i vård och omsorg genom att omvandla sjukersättning till ett anställningsbidrag.