Lagstiftning kring djursex otillräcklig enligt Djurskyddsmyndigheten

Lagstiftningen som finns idag för att skydda djur från att bli sexuellt utnyttjade av människor är inte tillräcklig. Det är en av slutsatserna i den utredning som Djurskyddsmyndigheten i Skara har gjort på uppdrag av regeringen.
- Om lidande inte kan påvisas, så kan man inte heller döma för djurplågeri. Därför är lagstiftningen otillräcklig, säger Katarina Andersson som gjort utredningen.

I regeringens uppdrag till Djurskyddsmyndigheten ingick att svara på i vilken omfattning djur utnyttjas sexuellt, hur det går till, vilka djur som drabbas och om dom utsätts för lidande.

209 fall har man hittat, sen sent 70-tal. Framförallt är det hästar som drabbas, men även hundar, nötkreatur och katter finns i statistiken. Bland fallen har många av djuren fått skador på könsdelarna, efter att antingen gärningsmannens penis eller andra, ibland vassa, föremål använts vid övergreppen. Men det finns också fall där nån haft sex med djur utan att skada det fysiskt. Dom har fått läggas ner eftersom sex med djur i sig inte är olagligt.

- I dom fall där inga fysiska skador kan påvisas, så är det ändå sannolikt, anser vi, att djuren upplever psykiskt lidande, säger Katarina Andersson.
- Eftersom djur står i en beroendeställning till människan och därmed är särskilt skyddsvärda och ska skyddas mot den här typen av händelser så har vi gjort bedömningen att nuvarande lagstiftning är otillräcklig.