Mild vinter tvingar lantbrukare att använda mer bekämpningsmedel

1:37 min

Den milda vintern på Gotland gör att skadeangreppen på lantbrukets grödor kan bli stora nästa säsong, något som i sin tur ökar de gotländska lantbrukarnas behov av bekämpningsmedel.

– När det är milt på vintern så överlever väldigt många skadeinsekter, skalbaggar, bladlöss och även svampangreppen kan öka och man har fått använda mer växtskyddsmedel för att helt enkelt klara av de mildra vintrarna, säger Urban Emanuelsson, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kyliga vintrar dödar insekter, svampar och andra organismer som ger sig på grödor. Men med det mildra vädret som hittills varit överlever de och kan drabba det som redan är sått under hösten, till exempel vete, råg och oljeväxter. Och med mer skadedjur måste lantbrukarna öka sitt användande av bekämpningsmedel, något som inte bra för varken djur eller natur.
– Fågelfaunan får mindre att äta, rovinsekter som skulle ta kål på en del skadegörare får också en smäll av de här medlen som inte skiljer på goda och onda insekter. Det får följder i hela ekosystemet helt enkelt, säger Urban Emanuelsson.

Hur hanterar de ekologiska lantbruken det här?
– Där är problem nästan större. De har ju inte bekämpningsmedel att ta till utan de är mer beroende av vädret. Ett kärvt vinterklimat gynnar dem, säger han.

Än är det dock inte för sent. En riktig vargavinter i januari och februari skulle kunna vända situationen rätt.
– Det är inte ovanligt att det smäller till ordentligt då och då ordnar det sig, men för det behövs en riktig skidvinter, att man kan åka skridskor på havet och så,för att det ska fixa till sig på riktigt, säger Urban Emanuelsson.