De löper större risk att drabbas av brott

1:30 min

Andra generationens invandrare löper nästan 40 procent större risk att drabbas av brott än de med svenskfödda föräldrar. Skillnaden har uppkommit på bara fem år. Det berättar P1-programmet "I lagens namn".

Siffrorna kommer från Brottsförebyggande rådets årliga trygghetsundersökning. Lars Korsell är en av forskarna bakom rapporten.

– Tittar man på trygghetsundersökningen så visar den att personer som har båda föräldrarna av utländsk härkomst är typiskt sett mer drabbade än andra, säger han.

Varje år frågar Brottsförebyggande rådet cirka 12 000 personer om de utsatts för brott. Allt fler av de som vuxit upp med utlandsfödda föräldrar svarar alltså att de har drabbats under det aktuella året.

– Om man tittar på personer som är utsatta för misshandel så ser man ju då att när båda föräldrarna är utrikesfödda så ligger utsattheten på 3,6 procent. Men när båda föräldrarna är inrikesfödda så är det bara 2,3 procent. Men det gäller ju också andra brott, så det är ganska genomgående att det ser ut på det här sättet, säger Lars Korsell.

Skillnaden är tydlig även när det gäller hot, trakasserier och bedrägeri. För brottet personrån är risken bland andra generationens invandrare mer än dubbelt så hög jämfört med de med svenska föräldrar.

Så här har det inte alltid varit. 2009 svarade lika många i de respektive grupperna att de hade drabbats av misshandel under det aktuella året, men sedan dess har kurvorna alltså gått åt olika håll.

– Man kan ju tala om ett dubbelt klassperspektiv på brottsligheten som gör att det är väldigt angeläget att göra någonting åt den. Dels så kommer ju många gärningspersoner från utsatta grupper och de här områdena som vi talar om. Men det är också utsatta grupper som drabbas av brottsligheten, säger Lars Korsell.