Barnstuga och paviljong i Axberg

Lillåns norra skola i Örebro behöver en paviljong, det står Axbergs kommundelsnämnd fast vid.
Vid ett möte i veckan, så hittades flera lösningar som minskade lokalbehoven, men fortfarande så måste det till en paviljong vid Lillåns norra skola. En ny barnstuga med två avdelningar behövs också, och den ska ligga väster om riksväg 50. Och några av väggarna i paviljongen vid Lillåns SÖDRA skola behöver flyttas, så att två förskoleklasser kan få sina lokaler.