Bekämpningsmedel i gotländska dricksvattentäkter

1:54 min

I tre av Region Gotlands dricksvattentäkter finns bekämpningsmedlet bentazon. Problemet vid Skogsholm, Martebo och Tofta uppstår på sommaren, då lantbruket besprutar åkrarna.

- Det här är den näst största täkten i Visby. Det är en väldigt viktig vattentäkt, vi skulle inte klara oss utan det här vattnet. Det är närmare en tredjedel av allt vatten som dricks i Visby vintertid, säger Rikard Widén, VA-utvecklare på Region Gotland vid ett av pumphusen vid vattentäkten Skogsholm.

Men i grundvattnet där nere finns bekämpningsmedlet bentazon, som används inom lantbruket mot ogräs. Halterna, som är måttliga, uppmäts bara under sommaren.

- Det är under den perioden som man sprider det på gärdena och strax därefter påträffar vi det i vattnet. Sen är det en naturlig nedbrytning av de här ämnena, så framåt höstkanten har de i stort sett försvunnit, säger Rikard Widén.

Bentazon finns även i täkterna i Martebo och Tofta, i något högre halter.

Konsekvenserna av bentazonet i grundvattnet är att Region Gotland varit tvungna att bygga reningsverket i Bingeby för 40 miljoner för att rena vattnet.

- Det hade varit helt överflödigt om vi inte hade haft bentazon. Så det är en direkt kostnad man kan härleda till det, säger Rikard Widén.

Det här är någonting som alla våra abonnenter måste vara med och betala.

I Martebo har Regionen varit tvungna att investera i en dyr membrananläggning.

Och vattnet i täkten i Tofta använder Regionen inte alls när det finns bentazon där. Det vattnet skulle behövas, speciellt på sommaren.

- Vi har en stor vattenbrist i det området och hela vägen söderut på Gotland också, säger Rikard Widén.