Eldningsförbud i Valborgshelgen

NORDVÄSTSKÅNE. Räddningstjänsten i tio nordvästskånska kommuner har utfärdat eldningsförbud inför Valborgshelgen.
Förbudet omfattar även dem som ska elda Valborgsbål om räddningstjänsten inte gett dispens.

– Det är ju inte den roligaste helgen att utfärda eldningsförbud, säger Bengt-Ove Ohlsson som är räddningschef i Ängelholm. Vi vet att man har planerat att tända bål på många ställen. Ofta är det också på helt olämpliga ställen.

Men räddningstjänsten kommer också att ge dispens från förbudet.
– Det kan då handla om bål som ligger ut mot havet och som har grönt gräs runt omkring, säger Bengt-Ove Ohlsson. Där finns det helt andra möjligheter till bevakning. Och vi kommer också att besiktiga varje plats innan vi ger dispens.