Ökad försäljning av öl och vin

Systembolagets försäljning av alkohol ökade något i Örebro län förra året, det visar en sammanställning som Systembolaget har gjort.
Om man mäter konsumtionen i liter, så köpte länsborna i snitt drygt 2 liter sprit, 10 liter vin och 18 liter starköl i Systembolagets butiker förra året. Jämfört med året innan är det en ökning med ca 10 procent för öl och åtta procent för vin. Starkspritsförsäljningen ligger däremot stilla i länet. Siffrorna säger inget om total konsumtion eftersom det bara gäller alkohol köpt i Systembolagets butiker i länet.