Inga höga arsenikhalter i vattnet i Dannemora

Östhammars kommun meddelar att det inte är några förhöjda halter av arsenik i vattnet som levereras till de som bor i Österby/Dannemora området. Kommunen har fått frågor om dricksvattnet är farligt att dricka på grund av arsenikdamm som sprids från Dannemora gruva.

Analysresultat från de senaste fem åren visar att halterna som högst ligger på 0,87 mikrogram arsenik per liter och gränsvärdet ligger på 10 mikrogram. 
Kommunen skriver på sin hemsida att man utan någon som helst risk kan dricka vattnet från vattenverket i Österbybruk.