Bör vi alls ha läxor?

10 min

I går i Studio Ett pratade vi om föräldrar som gör läxorna åt sina barn. Ett ämne som väckte många reaktioner hos er lyssnare. I dag ska vi fortsätta på det heta ämnet läxor. Vi ställer oss frågan - ska vi ens ha läxor i skolan? Hör Helena von Schantz, lärare och kommunal utvecklingsledare i språk, Ulrika Lundqvist, enhetschef på skolverket samt Pernilla Alm, högstadielärare och förf till boken "Läxfritt för en likvärdig skola".