Persson säker på att vinna s-omröstning

Riksdagsdebatten om EU:s författning visade att majoriteten av riksdagens partier säger nej till folkomröstning. En medlemsomröstning inom socialdemokratin kan tvinga socialdemokraterna att ändra sig, men statsminister Göran Persson är övertygad om att vinna en sådan omröstning.

– Vi har den möjligheten enligt våra stadgar, och jag är ganska säker på var partiets majoritet finns, säger Göran Persson.

– Vi har haft den här frågan uppe nu på våra distrikts kongresser, på tre stycken, och med mycket, mycket stora majoriteter har det avvisats. Där har vi partiets aktivister och de som kommer att delta i den här typen av omröstning om den kommer till stånd, så att jag är inte orolig.

”Fullständigt oacceptabelt”
Alla partier, utom miljöpartiet och vänsterpartiet, är eniga om att beslutet om EU:s konstitution ska tas av riksdagen, och hänvisar till att att ett sådant här beslut ska tas av de folkvalda och inte genom en folkomröstning.

Det argumentet upprör den socialdemokratiske riksdagsmannen Sören Wibe.

– Den här konstitutionen togs fram efter valet 2002 och man planerar alltså att nu ta beslut om den innan valet 2006. Väljarna hålls helt utanför den här processen. Jag finner detta fullständigt oacceptabelt. Det strider visserligen inte emot de juriska grunderna för hur vårt statskick ska skötas, men det strider definitivt mot andan i vår demokrati.

Namninsamlingen dras igång
På måndag tar med stor sannolikhet det socialdemokratiska EU-kritiska nätverket, med Sören Wibe i spetsen, beslut om att starta sin namninsamling för att påverka partiet att arbeta för en folkomröstning.

De behöver samla in fem procent av medlemmarnas namnunderskrifter, eller drygt 6 800 namn, för att frågan måste tas upp till omröstning inom partiet.

Inga-Lill Hagberg
inga-lill.hagberg@sr.se