Försvunnet hittegods gav skadestånd

En person som hittat en segelbåt i ett buskage i Fyrisån och kontaktat polisen skulle enligt hittegodslagen ha fått båten efter tre månader, eftersom ingen ägare hittats.

Men polisen behöll båten och kunde aldrig riktig meddela vem det var som var ägare av båten.

Justitieombudsmannen har tidigare riktat allvarlig kritik mot Uppsalapolisen för dess bristande hantering av ärendet. Nu får upphittaren 60 500 kronor i skadestånd av staten efter ett beslut av Justitiekanslern.