Sanerad sand tillbaka på ständerna

Sand som förorenades i oljekatastrofen utanför sydkusten för snart två år sedan lades på fredagen tillbaka på stranden utanför Ystad. Med en enkel process har man lyckats rena sanden.

Det var lördagen den 31 maj 2003 som fartyget Gdynia körde in i Fu Shan Hai utanför Bornholm. En stor mängd svart, tjock olja flöt ut i vattnet och in på ständerna utmed Skånes sydkust.

Snart beslöt man sig för att ta upp sanden för att för första gången i Sverige rena den och sedan lägga tillbaka den.

3900 oljeblandad sand togs bort från stranden och på fredagen lade man tillbaka 3700 ton renad sand. Med hjälp av högtryck och varmt vatten hade man lyckats få bort oljan från sanden. Räddningsverket har stått för konstnaderna.