Bilister stannar inte för gående

Varannan bilist stannar inte för gående vid övergångsställen.

Första maj har lagen om väjningsplikt vid övergångsställen funnits i fem år och NTF Uppsala som undersökt beteendet vid övergångsställen menar att Uppsala kommun måste se till att lagen efterföljs bättre. Till exempel genom att sänka hasigheten vi obevakade övergångsställen efter det har visat sig att förare är mer benägna att stanna vid lägre hastigetsbegränsningar.