Viskafors och Målsryd blir stad

Från och med nästa år kallar Borås sig för stad. Det beslutade kommunfullmäktige igår. Efter årsskiftet ska alla skyltar bytas ut. Borås kommun ska inte finnas mer på skyltar i alla fall- istället ska alltihopa kallas stad. Men formellt så är borås fortfarande kommun..det står i kommunallagen!
Frågan väcktes i en motion av socialdemokradten Kjell Classon 1999 - å nu har det klubbats av fullmäktige. Men inte utan strid, bl a folkpartiet anser att namnbytet inte är rätt. Bakgrunden till beslutet är att en majoritet av politikerna anser att stad har högre status än kommun å att en statushöjning är viktig för den boråsarnas självkänsla. Men det innebär också att små samhällen - långt ifrån själva stadskärnan också blir stad. Fristadsbor, Viskaforsbor, personer i Seglora, Målsryd och Dalsjöfors, -alla bor de numera i Borås stad! Det tycker många av de som radio Sjuhärtad pratade med var mer ön tveksamt.