Göteborg fylls av dans

Idag är det internationella dansdagen och i Göteborg BÖRJADE firandet med dans-improvisationer på Central-stationen.

Sedan möter dansen göteborgarna på olika sätt hela dagen - på Järntorget och Världs-kulturmuseet bland annat.

I förmiddags samlades hundratals skolbarn i Trädgårds-föreningen för att dansa stafettdansen.