Många vill bli butikschefer på Högskolan i Skövde

Det nya butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde väcker ett mycket stort intresse.
Hela 690 personer har sökt till de 60 platserna som programmet har när det startar till hösten.

Högskolan kommer att använda sig av ny teknik som gör det möjligt att undervisa studenter som sitter i studielokaler i Lidköping och Varberg.

Programansvarig Mikael Hernant på Högskolan i Skövde säger att det här innebär att högskolan kan växa utan att studenterna behöver flytta till Skövde.

Utbildningen är tvåårig och den ger en yrkeshögskoleexamen om 80 poäng.