Hundar lika värdefulla

Linköpingsborna Ingalill Danielsson och Veronica Andersson vill att deras rehabhundar ska jämställas med ledhundar för blinda i kommunens ordningsstadga.
Båda är funktionshindrade och deras hundar är till stor hjälp i vardagen, bland annat med att bär olika saker. Att kunna gå med hunden utan att behöva ha den kopplad, och kunna ta med sig hunden in i myndighetslokaler skulle innebära stora fördelar. Men omsorgsnämndens ordförande Kristina Bengtsson tycker inte det är nån bra idé. Hon säger att man tagit upp frågan med handikapporganisationer och då kommit fram till att det är viktigare att ta hänsyn till allergiker. Trots att det bara finns två rehabhundar i Linköping.