Regeringen avgör apatiska barns framtid

Nu ska regeringen avgöra ifall familjer med apatiska barn ska få asyl i Sverige. Utlänningsnämnden har för första gången lämnat över ett ärende som rör ett apatiskt barn till regeringen för att få vägledning i hur liknande ärenden ska bedömas.

Migrationsminister Barbro Holmberg säger att avgörandet kommer att få stor principiell betydelse.

– Det ger regeringen en möjlighet att slå fast två mycket viktiga principer. Det ena är att barns egna asylskäl och skyddsbehov ska utredas och bedömas. Det andra är att barn med livshotande sjukdomar inte ska avvisas från Sverige, säger Barbro Holmberg.

Vänder sig till regeringen
Nu väljer Utlänningsnämnden för första gången att be regeringen om hjälp när det gäller asylansökningar som rör apatiska barn.

Nämnden har lämnat ett ärende som rör en familj från Uzbekistan som har ett apatiskt barn till regeringen för att få ”vägledning” som det heter. Det innebär att regeringens beslut i det här enskilda fallet kommer att påverka hur alla fall med apatiska barn bedöms i fortsättningen.

Utlänningsnämnden avvaktar beskedet
Redan nu har ärendet fått stor betydelse. I väntan på besked från regeringen kommer Utlänningsnämnden inte att fatta några beslut om att avvisa apatiska barn, säger Utlänningsnämndens generaldirektör Håkan Sandesjö.

– Vi kommer att fortsätta utreda dem och i den mån som vi anser att vi har tillräckligt underlag för att fatta ett bifallsbeslut så gör vi det. I övrigt avvaktar vi regeringens ställningstagande, säger han.

Beslutet dröjer
Regeringens beslut kommer att dröja åtminstone en månad, säger migrationsminister Barbro Holmberg.

Idag vill hon inte spekulera i vad utslaget kommer att bli och hon riktar heller ingen kritik mot hur myndigheterna hittills bedömt asylärenden som rör apatiska barn.

– Utlänningsnämnden och Migrationsverket utgår ifrån den lagstiftning som vi har. Utlänningsnämnden vill ha en vägledning i hur den ska bedöma dessa ärenden i framtiden. Man får inte glömma att det här är någonting helt nytt, säger migrationsminister Barbro Holmberg.

Tove Svenonius
tove.svenonius@sr.se