Sexövergrepp på djur ökar

Sedan år 2000 har över 100 fall av sexuellt utnyttjande av djur rapporterats, men bara tre personer har dömts för övergrepp. Det framgår av den första undersökningen om sexuella övergrepp på djur som har gjorts av Djurskyddsmyndigheten.

Med dagens lag är det enligt myndigheten svårt att komma åt övergreppen.

– Djur befinner sig regelmässigt i en beroendeställning till människor och är därmed särskilt skyddsvärda. Eftersom de ska skyddas mot olika typer av handlingar så konstaterar vi i den nuvarande rapporten att nuvarande lagstiftning inte är tillräcklig för att skydda djur mot det här, säger Katarina Andersson vid Djurskyddsmyndigheten.

Rapporten tyder på ökning
Med hjälp av uppgifter från bland annat polis, djurskyddsinspektörer och veterinärer har Djurskyddsmyndigheten fått fram 119 fall bara mellan 2000 och 2004 där människor haft sex med djur, alltså över 20 per år av tidelag eller zoofili som det också kallas.

Materialet tyder på en ökning, men det kan samtidigt vara så att debatten har gjort att fler fall anmälts. Det handlar om hundar, katter, kor men framför allt hästar. Både kvinnor och män har varit inblandade och inte sällan har djuren lidit svår skada.

– Om djuren får fysiska skador går det inte att ifrågasätta att de har utsatts för ett lidande, men vi anser att det är sannolikt att de även utsätts för ett psykiskt lidande.

Lidande måste påvisas
Numera finns det också gott om bilder och filmer på djursex på internet, enligt rapporten som är beställd av regeringen. Samtidigt är det idag i Sverige till skillnad mot flera andra länder inte automatiskt straffbart att ha sex med djur.

– Det som är problematiskt är att ett lidande måste påvisas för att man ska kunna bli dömd för en sådan här handling, säger Katarina Andersson vid Djurskyddsmyndigheten.

Nuvarande lag räcker inte till för att skydda djuren?

– Det konstaterar vi, ja, säger Katarina Andersson på Djurskyddsmyndigheten.

Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se