Socialen ska leta hemlösa

Socialförvaltningen i Örebro kommun ska nu se över vad som kan göras för det par som bor i en bil på en parkering bakom universitetet. Som vi berättat tidigare så har paret, Kalle och Rosita, varit hemlösa och bott på parkeringen i flera månader.

Även grannarna har reagerat eftersom de upplever paret som störande. Enligt Susanne Bergström, chef för socialförvaltning öster, jobbar kommunen nu aktivt för att spåra alla hemlösa