Kritik från skolverket till Örebro kommun

Örebro kommuns skolor är för dåliga på att ta reda på hur mycket eleverna egentligen lär sig. Det anser Skolverket efter en inspektion och tillägger att det är anmärkningsvärt att de ansvariga politikerna inte efterfrågar elevers och skolors resultat i andra ämnen än svenska, engelska och matematik.

Verket befarar att övriga ämnen därför kan prioriteras lägre. Kommunen brister också i att ge barn med andra modersmål än svenska möjlighet att utveckla det i förskolan. Oppositionspartierna i Örebro instämmer i kritiken och tycker att det är tydligt att vänstermajoriteten saknar strategier när det gäller utvärdering av kunskaperna.
”Oacceptabelt” skriver bland annat Kent Persson, moderaternas talesman i barn och utbildningsfrågor.