Malmö

Bostadsbrist ökar press på socialtjänst

3:30 min

Allt oftare är det brist på bostäder och inte sociala problem som gör att Malmöbor blir hemlösa. Samtidigt märker socialtjänsten hur människor väljer att lämna sina bostäder i andra kommuner och flyttar till Malmö trots den osäkra bostadssituationen.

– Det väldigt hård press på oss. Mycket av arbetet för de socialsekreterare som arbetar med hemlöshetsproblematik är ju att försöka få tag på akuta lösningar, säger Stefan Svensson, enhetschef i stadsområde Öster.

Finns inte bostäder så det räcker

På Individ- och familjeomsorgsavdelningen i Rosengård märker personalen att det blir allt vanligare med en hemlöshet som beror på att det inte finns bostäder för alla och att folk inte har råd, snarare än sociala problem som missbruk.

– En tendens de senare åren är att den socialt betingade hemlösheten har minskat. Det finns andra sätt att arbeta med den med bostadskedjor och så vidare. Här handlar det om att folk behöver lägenheter och det är svårt för oss att bistå dem med det.

Stefan Svensson säger att en del av socialtjänstens arbete allt mer påminner om ett slags bostadsförmedling, snarare än att hjälpa människor med sociala problem att hitta boende.

Fler vill flytta till Malmö

Enligt årets kartläggning ökar hemlösheten i Malmö. En allt större del av den är strukturell - det vill säga att bostäderna inte räcker till. Största ökningen är bland unga Malmöbor mellan 19 och 24 år och även hemlösa barn blir allt fler. Under året som gått har de ökat från 329 till 467. I stadsområde Öster är de hemlösa barnfamiljerna flest i hela Malmö men de har inte ökat under 2014, förklarar Stefan Svensson. Däremot har han sett en annan ökande trend bland personer som letar boende i Malmö.

– Vi ser tyvärr att man kanske har bott i en annan kommun tidigare och väljer att lämna sitt boende i den kommunen för att flytta till Malmö till osäkrare förhållanden.

Och det är för att man till varje pris vill komma hit?
– Det är väl individuella skäl säkert i varje fall, men det är många som vill bo i Malmö som inte har möjlighet att på egen hand ordna en bostad.

Akuta lösningar

Om en familj inte har någonstans att ta vägen och alla lägenheter som kommunen hyr är upptagna, blir nödlösningen till exempel ett rum i ett lägenhetshotell. Det här blir ofta väldigt dyrt för kommunen eftersom familjerna inte så sällan får bo kvar en lång tid. Det som är ett så kallat akutboende kan bli någons hem i upp till ett år, speciellt för de större familjerna. Och pressen att ordna fram sådana boenden blir allt högre på Malmö stad.

– Den delen av arbetet som handlar mer om det förebyggande och långsiktiga arbetet blir lidande. Det är en nöt som vi måste knäcka så småningom, hur vi ska tänka kring det sociala arbetet kring hemlösheten. För det är ett ganska nytt problem för socialtjänsten. Tidigare har man inte arbetat så mycket med just den här problematiken, och man ser ju inte det heller ett socialt problem att ordna en bostad så att säga, säger Stefan Svensson.