Regeringen ska bestämma om apatiska flyktingbarn

En av de svenska myndigheter som har ansvar för flyktingar är Utlänningsnämnden.Nu vill utlänningsnämnden ha hjälp av regeringen.De vill veta om de ska låta flyktingfamiljer med barn som mår dåligt få stanna i Sverige.

I Sverige finns det just nu flera flyktingbarn
som mår så dåligt att de blivit apatiska.

Det är flyktingbarn som mår så dåligt
att dom har slutat äta och prata
och bara ligger still i sina sängar.

Barnen kommer från familjer som inte vet
om dom får stanna i Sverige eller inte.

Många människor i Sverige är upprörda
över att myndigheterna ofta vill
skicka tillbaka familjer där barnen mår så dåligt.

En av de svenska myndigheter
som har ansvar för flyktingar
är alltså Utlänningsnämnden.
UItlänningsnämnden vill nu veta
hur de ska göra med de här apatiska barnen.

Därför har nämnden bett politikerna i regeringen
att bestämma om en speciell flyktingfamilj,
som har ett barn som mår så här,
ska få stanna eller inte.

Om regeringen bestämmer
att just den här familjen ska få stanna
så kan det innebära
att alla dom andra familjerna
med apatiska barn också får stanna.

Tidigast om en månad kommer regeringen
att berätta vad de har bestämt.

Inga apatiska flyktingbarn kommer att
tvingas att lämna Sverige
innan regeringen har berättat om
vad de har bestämt.