Mittuniversitetet allt mer populärt

Mittuniversitetet tycks bli allt mer populärt. Jämfört med i fjol har ansökningarna till programmen ökat med 14 procent. I riket som helhet ökar ansökningarna med en procent.

Här i Östersund är det nya idrottsvetenskapliga programmet attraktivt och har nästan fyra förstahandssökande per plats.

- Det är roligt att se att det Idrottsvetenskapliga programmet i Östersund är mer populärt än motsvarande utbildning på Malmö Högskola, och Umeå universitet, säger Margareta Lindhagen som arbetar som utvecklingsledare vid Mittuniversitetet.