Bättre DNA-teknik kan hjälpa till att lösa fler sexualbrottsfall

Den DNA-metod som Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping tänker börja med under året är varken ny eller dyr. Det säger biolog Ricky Ansell vid SKL.

Metoden ska användas för att få fram en dna-profil från en misstänkt sexbrottsling även om det bara finns lite dna från mannen i provet eller om provhanteringen har misslyckats. Och det gäller ganska många fall, säger Ricky Ansell. Anledningen till att SKL dröjt med den förfinade analysmetoden är, enligt Ricky Ansell, bland annat att man avvaktat teknikens barnsjukdomar.

Förra året analyserade SKL prover från drygt 700 fall av misstänkt sexuella övergrepp. Den förfinade metoden kunde ha varit till nytta i drygt hundra av de fallen.