Karlstads Universitet ser allvarligt på falska examensbevis

Karlstads universitet ser allvarligt på falska examensbevis och så kallade bluffuniversitet. Detta med anledning av uppgifterna att allt fler människor får arbete trots att deras examina kommer från universitet som egentligen inte existerar.

Universitetets rektor Christina Ullenius säger att universitetet har väl utvecklade rutiner och arbetssätt för att säkerställa de egna examensbevisens äkthet samt för att granska merithandlingar. Bland annat kan Karlstads universitet redan idag ge sina studenter verifierbara elektroniska intyg.