Högskolestudenter ska kunna studera på tre orter samtidigt

Det är fortfarande väldigt oklart på vilket sätt högskolan i Kalmar, Blekinge tekniska högskola och Växjö Universitet ska samverka.

Sedan i höstas har det pågått ett projekt som ska jobba fram olika typer av samarbeten och idag hölls det första gemensamma styrelsemötet.

Enligt rektorerna handlar det om breddad utbildning, mer forskningsresurser och utökad kvalité.

Eleverna ska dessutom i framtiden kunna läsa på alla tre skolorna samtidigt.

På BTH går det runt 6000 studenter, på Högskolan i Kalmar 9500 och på Växjö universitet drygt 15 000.

Men trots att storleken på skolorna skiljer sig åt rätt mycket tror Agneta Blad, rektor på Högskolan i Kalmar, inte att det är någon fara för de som är minst.

- Jag är inte orolig för det. Det unika i sydost är att vi både har ett universitet och två högskolor med universitetsstatus inom var sitt område.