Hjältevadshus fick nya ägare

Nordens största småhustillverkare Finndomo, som bland annat står bakom Hjältevadshus, har fått nya ägare.

Det är företagsledningen i Sverige och Finland som tar över Finndomo tillsammans med ett finansiellt konsortium. Enligt vad Nyheterna erfar är priset mellan 400 och 500 miljoner kronor.

Förra året omsatte Finndomo 1,4 miljarder kronor medan resultatet blev 48 miljoner kronor.

Bolaget räknar med att öka sina marknadsandelar i Finland och Sverige, liksom exporten till Baltikum och Ryssland.

850 anställda i Sverige och Finland berörs av affären. Bland de anställda i Hjältevad är man positiv till de nya ägarna, som visat stort engagemang för företaget de senaste åren.