Stopp för bemanningsföretag!

Borås kommuns eget bemanniningsföretag är för dyrt och för dåligt att anlita. Det tycker flera av kommunernas förvaltningar och kommundelar som försöker hitta vikarier inom vården.
Bland annat juksköterskorna som finns i poolen är för få för att räcka till - och undersköterskorna har man helt enkelt inte haft råd att anlita detta eftersom dom kostar dubbelt så mycket som att ta in en timvikarie. Göran Karlsson är verksamhetschef för äldre och handikappsomsorgen i Viskafors där man nästan aldrig använt sig av det kommunala bemanningsföretaget. Detta eftersom det varit betydligt billgare att anlitatimanstälda inhoppare. Men nu har kommunledningen tröttnat på kommundelrnas ohörsamhet och tänker tvinga kommundelarna att anlita kommunens egen pool. Kommunstyrelsen ska nästa vecka ta beslut om att satsa mer pengar i sin vikariepool och samtidigt tvinga kommundelarna att beställa sjuksköterskor via det kommunala bemanningsföretaget. I Viskafors så hade man inte ringt in en enda vikarie från kommunens eget bemanningsföretag. Det var först när kommunledningen kallat samman alla kommundelschefer och omsorgsanvariga som man anlitade bolaget. Och i helgen beställde man en undersköterska. Men när det gäller sjuksköterskor så har det kommunala bemanningsservice inte räckt till 2 - eller 3 sjuksköterskor har funnits i hela kommunen. Istället så har äldreboenden och andra vårdinrättningar fått hyra från privata bolag, en kostnad som bara ökar prislappen förra året blev närmare 30 miljoner kronor för hela kommunen Nu vill kommunledningen att den egna bemanningsservicen ska användas mer, man begär bla att föreståndare på olika boenden ska räkna med tiden som går åt för att ringa efter vikarier, tid som kan användas till att vårda gamla istället.