Byggtvisten i Vaxholm till EG-domstolen

Byggtvisten i Vaxholm kommer att avgöras av EG-domstolen. Arbetsdomstolen anser att den inte ensam kan döma i det uppmärksammade målet om fackets blockad av det lettiska bolaget Lavals skolbygge i Vaxholm.

Lavals advokat Anders Elmér ser det som en seger och tror att det här i förlängningen kommer att innebära att svenska lagar måste skrivas om.

– Jag tror att vi i stora delar kan ha kvar den svenska arbetsrätten men vi måste inse att vi är en del av Europa och vi måste anpassa oss till den nya verklighet som finns.

”Diskriminering”
Laval anser att LO-förbundet Byggnads stridsåtgärder för att få ett svenskt kollektivavtal med företaget med löner på svensk nivå strider mot EU:s förbud mot diskriminering på grund av nationalitet och dessutom är ett brott mot EU:s rätt till fri rörlighet för tjänster.

Företaget anser också att svensk lag måste ändras för att stämma överens med EU:s regelverk.

Strax före jul sa Arbetsdomstolen i ett preliminärt beslut att stridsåtgärderna inte bryter mot svensk lag och förmodligen inte heller mot EU:s lagar. Men nu har domstolens osäkerhet uppenbarligen ökat och den vill ha ett så kallat förhandsavgörande från EU:s domstol innan den slutliga domen kommer i Sverige. Det kan ta tid, kanske uppemot två år.

”Onödig fråga”
Chefen för LO-TCO Rättsskydd och ett av fackets ombud i rättegången Dan Holke är förvånad över fredagens beslut.

– Det här är en onödig fråga att ställa till EG-domstolen eftersom EG-rätten inte begränsar rätten att vidta fackliga stridsåtgärder.

Arbetslivsminister Hans Karlsson vill inte uttala sig om det enskilda fallet men har tidigare sagt att han är övertygad om att den svenska arbetsrätten ryms inom EU:s lagar. Däremot är han inte emot att få ett klargörande från EU:s domstol om det svenska regelverket.

– Nu ska det prövas på en enskild tvist, när vi får se resultatet av det så får vi också dra slutsatser.

Johan Prane
johan.prane@sr.se