Elbolagen tvingas bygga säkrare elnät

Inga ska behöva vara utan el i mer än 24 timmar, kunderna får lagstadgad rätt till ersättning om strömavbrottet är längre än 12 timmar. Det är ett par av förslagen i en rapport som Energimarknadsinspektionen på fredagen lämnade till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin.

Energimarknadsinspektionens rapport innehåller en rad skärpningar av reglerna: näten måste byggas så att inget strömavbrott ska vara längre än ett dygn, en storm av Gudruns storlek innebär inte ett undantag. Kunderna ska få ersättning redan efter tolv timmar och ersättningen blir större ju längre avbrottet varar.

Dessutom måste elbolagen själva undersöka hur sårbara deras nät är och berätta för sina kunder hur säker strömförsörjningen är i deras område och vilken rätt de har till ersättning. Reglerna ska också förenklas för elbolagen så att de kan gräva ned delar av nätet.

Elnäten säkras
Elnäten måste vara trädsäkrade redan i januari nästa år. Då kommer också de nya ersättningarna att betalas ut. Fullt säkrat ska elnätet vara 2011. Mona Sahlin är nöjd med förändringen.

– Uppriktigt sagt så är det här i princip vad de har lovat år ut och år in men jag nöjer mig inte med den frivilliga överenskommelsen. Jag tycker att det har gått för långsamt, säger Mona Sahlin.

Notan slutar på miljarder
Det kommer att kosta åtskilliga miljarder att förbättra elnäten. Men Energimarknadsinspektionens chef, Håkan Heden, säger att kunderna inte ska betala för att elnäten inte är säkra nog idag.

– Det finns i de allra flesta fall inga skäl för företagen att höja tariffen. Tariffen ska bygga på olika förutsättningar. Ett underinvesterat elnät är ingen objektiv förutsättning, säger Håkan heden.

”Sydkraft redan igång”
På Sydkraft välkomnar man rapporten. Förändringarna kommer att kosta företaget flera miljarder men affärsområdeschef Anette Brodin Rampe säger att det inte ska gå ut över kunderna.

Sydkrafts elnät kommer att vara trädsäkrat vid årsskiftet och de andra förändringarna är också på gång. Ett nytt uppröjningsarbete som det efter Gudrun skulle bli mycket dyrt för företaget.

– Vi har inga planer på att höja några priser. Vi påbörjade ju en investeringsplan 2001 redan och det är den planen vi fullföljer men vi gör det lite snabbare, säger Anette Brodin Rampe på Sydkraft.

Andreas Öbrink
andreas.obrink@sr.se