Löfven: Ett avskyvärt dåd

2:04 min

Statsminister Stefan Löfven kommenterar i dag moskébranden i Eskilstuna. Löfven kallar det för ett avskyvärt dåd.

– Det är avskyvärt, ett avskyvärt dåd. Vi kommer aldrig någonsin tolerera den här typen av brott. Människor som ska utöva sin religion ska ha rätten att göra det.

– I dag känner jag en stor sympati och empati för de drabbade, säger Stefan Löfven.

Företrädare för muslimska organisationer säger att de känner sig allt mer utsatta, gör du också den bedömningen?

– Bara i år har det varit tolv attacker mot moskéer, därutöver också attacker mot synagogor. Men tolv mot just moskéer innebär i snitt en per månad. Det är fullständigt förkastligt. Vi måste göra mer för att skydda människor när man utövar sin religion.

Vad kan man mer göra?

– Vi vet ännu inte bakgrunden till detta, men om det är ett hatbrott så kommer en utredning nästa år för att få fler uppslag kring vad vi kan göra för att motverka den här typen av hatbrott. Vi förtroendevalda, alla vi människor ska ge uttryck för avståndstagande och att vi kan göra allt för att förebygga det här.

– Det är ett brott mot vår demokrati och ett hot mot vår demokrati. Det kan vi aldrig tolerera.

De säger också att islamofobin har ökat sedan Sverigedemokraterna inträde i riksdagen, vad säger du om det?

– Jag förstår att många människor känner sig rädda och har hört flera ge uttryck för det, jag har läst olika intervjuer om det att människor som kommer från en annan bakgrund, en annan religion, en annan hudfärg känner sig mer rädda i dagens Sverige. Det är därför det är så viktigt att vi samfällt står upp för det mångkulturella Sverige, mångfalden i Sverige för det är det som är det riktigt svenska och att vi ställer oss tillsammans. Vi som står upp för demokratin ska göra det och göra det tydligt. Ingen människa ska känna sig rädd här i Sverige.

Enligt Löfven kommer en utredning efter nyår förhoppningsvis att presentera åtgärder för att förhindra den här typen av händelser.

Eskilstunapolisen tillbakavisar i dag uppgifterna om att något skulle ha kastats in i moskén, rapporterar P4 Sörmland.

Polisen vill inte säga något om motivet bakom händelsen, men det rör sig om grov mordbrand, enligt Thomas Bergquist på Eskilstunapolisen.

Vid branden skadades fem människor.