Det brinner för lite i naturen

Brandrisken är stor och det har redan brunnit på flera platser i länet. Men det finns de som tycker att det brinner för lite i våra skogar. Det här eftersom bränder är något som är bra för många djur och växtarter.

Eva Siljeholm som är kommunekolog i Norrköpings kommun berättar att vissa fröer kan ligga inkapslade i marken i flera år. Då det börjar brinna öppnar sig fröerna och börjar växa. Det här är bara ett exempel på arter som gagnas av att det brinner regelbundet.

Nu menar ju inte Eva Siljeholm att man skall låta det brinna ohämmat eller låta bli att släcka bränder. Men som vårt moderna samhälle är uppbyggt har elden inte längre den naturliga plats som den en gång hade. Flera arter är helt enkelt beroende av att det brinner regelbundet medans andra har klarat sig just därför att det inte har brunnit.

Norrköpings kommun brände ett område i Glotterns naturreservat 1997, något som gjorde att flera växt och insektsarter återvände till platsen. Det var meningen att man pånytt skulle bränna ett område i Glottern i sommar, men pågrund av tidsbrist så kommer det inte att ske förrän nästa år.