Staffansskolan - ett mönsteexempel

I en rapport till FN:s ungdomsenhet lyfter nu Sveriges elevrådsorganisation SVEA fram Staffanskolan i Söderhamn som ett mönsterexempel när det gäller elevinflytande.

Skolan har särskilt genom sin utbildning av elevskyddsombuden placerat sig långt före andra svenska skolor, menar SVEA.

Rapporten till FN är en del av underlaget till den diskussion om global ungdomspolitik som ska hållas i FN:s Generalförsamling i höst.