Snart beslut om central polisledningscentral i sydost

En gemensam ledningscentral för polisen i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län kommer allt närmare.

Den 1 juni lägger läggs en färdig utredning fram och efter det ska de tre länspolisstyrelserna fatta beslut.

Frågan om en gemensam ledningcentral eller som man väljer att säga kommunikationscentral för de tre länen har varit aktuell i flera år, men nu verkar det komma allt närmare en verklighet.

En polismästare från Skåne som var med när man drog ner från fyra ledningcentraler där till en enda är den som håller i utredningen som presenteras den 1 juni.

Ett färdigt förlag, och den enda stötestenen verkar vara var man ska placera kommunikationcentralen isåfall. Alla verkar vara överens om att skapa kommunikationscentralen som i såfall blir den fjärde största i landet.

Olof Ersgård länspolismästare i Kalmar säger att han förutsätter att det blir en kommunikationcentral gemensamt för de tre länen, men att den inte kommer vara i drift än på ett tag även om beslut fattas i juni.